Ovisst i arbetstidsfrågan för chaufförer

Strasbourg, tisdag 15 juni 2010
Imorgon onsdag röstar europaparlamentet om förslaget till nya arbetstidsregler för chaufförer. Redan på tisdagförmiddagen debatterades frågan i plenum. Den stora stötestenen är huruvida  chaufförer som är egenföretagare ska omfattas av arbetstidsreglerna.

 Kommissionär Siim Kallas menade att egenföretagare inte ska omfattas av arbetstidsreglerna eftersom sådana regleringar inte finns i någon annan bransch. Vidare hävdade han att de trafiksäkerhetsaspekter som förts fram som argument för att inkludera egenföretagare inte har med  arbetstidsfrågan att göra. Det hanteras istället i reglerna för maximal körtid som omfattar alla chaufförer. Kallas menade att det inte finns tillräcklig väl underbyggd information som visar att långa arbetstider skulle vara ett reellt trafiksäkerhetsproblem. Däremot erkände kommissionär Kallas att problemet med så kallade falska egenföretagare är omfattande och mycket svårt att komma åt.

 Pervenche Berès, sysselsättningsutskottets ordförande, riktade svidande kritik mot utskottets rapportör för att hon förhandlat fram en kompromiss med kommissionen och ministerrådet. Detta trots att utskottet har förkastat kommissionens förslag och Bauer därför inte har något mandat att  förhandla för parlamentets räkning. Därför föreligger heller inte någon kompromiss överhuvudtaget, menade Berès

 Socialdemokrater, vänster och gröna stod enade i att egenföretagare ska omfattas av samma arbetstidsregler som anställda chaufförer. Argumenten är att olika regler skapar en skev konkurrens både mellan företag och chaufförer. Det ökar trycket på chaufförerna ytterligare och riskerar att leda till social dumpning. Det finns en uppenbar risk att anställda tvingas bli falska egenföretagare om reglerna är olika.

 Hälsa och arbetarskydd lyftes fram ett  viktigt argument från vänsterhåll.  Danskan Emelie Turunen (De Gröna) menade att det behövs ett bättre skydd för chaufförerna och vi vet att de som är egenföretagare har högre ohälsotal än de som är anställda. De rådande körtidsreglerna ger otillräckligt skydd då man får köra upp till mellan 86 och 95 timmar på en vecka. Det får även svåra konsekvenser för trafiksäkerheten ansåg flera parlamentariker. - En trött förare är en farlig förare, varnade Stephen Hughes (S&D).

 Peter van Dalen från Nederländerna, som ingår i den konservativa utbrytargruppen ECR, menade att vänsterpartierna driver en hetskampanj mot egenföretagare på uppdrag av de sydeuropeiska transportfacken. De är helt enkelt rädda för konkurrens från Rumänien och Bulgarien. Vidare konstaterade den brittiske nationalisten Derek Clark att ”Vi stödjer kommissionen, det är inte ofta ni hör det från oss.”

 De mer sansade konservativa i EPP och liberalerna i ALDE följde kommissionens resonemang att egenföretagare inte ska omfattas av arbetstidsreglerna för chaufförer. Många pekade på att fler regler för små företag inte är en bra väg att öka tillväxten och ta Europa ur krisen. De menade också att det skulle snedvrida konkurrensen till egenföretagarnas nackdel om arbetstidsreglerna gäller för dem. För dem ingår exempelvis administrations- och underhållsarbete i arbetstiden, vilket skulle minska den möjliga körtiden för dem jämfört med stora transportfirmor som har särskild personal för sådana kringuppgifter. Därutöver uppstår en ojämn konkurrenssituation för företagare från EU i förhållande till aktörer från tredje land som kör på EU. Den finländska kristdemokraten Sari Essayah (EPP) tyckte att transportkostnaderna i det glesbefolkade norr redan är höga nog och att om det är trafiksäkerhet man är ute efter måste man först se till att de rådande körtidsreglerna efterföljs.

 Det finns ett antal ledamöter bland de konservativa som ansluter sig till den fackliga linjen att egenföretagare ska omfattas av arbetstidsreglerna. Fransyskan Elisabeth Morin-Chartier (EPP) ansåg att kommissionens förslag går emot löntagarnas intressen och att hon därför inte kan stödja det. Veronica Lope Fontagné (EPP) menade att det är mycket viktigt att egenföretagare inkluderas, det handlar om säkerhet, konkurrens och kompetens. Detta är både arbetsgivare och arbetstagare överens om i hemlandet Spanien, sade hon. Luxemburgaren Georges Bach (EPP) anklagade kommissionen för att ha gjort en u-sväng i frågan om egenföretagare då man tidigare lovat att inkludera dem. - Och vi har redan sagt nej till kommissionens nuvarande förslag, två gånger i sysselsätningsutskottet och en gång i plenum. Ändå kommer ni tillbaka med samma förslag en igen, det är oförskämt, dundrade Bach.

 Det oklart hur många av de konservativa parlamentarikerna som kommer att gå på den fackliga linjen i morgondagens omröstning. Därmed är det också svårt att förutspå hur utfallet blir. Än lever alltså hoppet om en facklig seger i europaparlamentet.

 Ludvig Larsson, Brysselkontoret

 

Brussels Office of the Swedish Trade Unions

Avenue de Tervueren, 15

B-1040 Brussels

Tel: +32 (0)2 732 18 00 Mobil: +32 (0)475 73 67 04

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0