Irlands villkor öppnar för facket

Det tycks bli en andra folkomröstning i Irland om EU:s Lissabonfördrag. Sannolikt hålls den i oktober. Opinionsmätningarna tyder på att det blir ett ja denna gång. Men, men sådan har visat fel tidigare.
Intressant för facket är dock att ett av Irlands villkor för att hålla en andra folkomröstning är att EU ska "bekräfta arbetstagarnas rättigheter".
Det öppnar nämligen för Europafackets krav på ett socialt protokoll i fördraget som ska säkerställa en rättvis balans mellan de ekonomiska friheterna och grundläggande fackliga rättigheter. 
Många avfärdar fackets krav som orealistiskt, främst därför att det skulle innebära en omförhandling av Lissabonfördraget. Men det behövs inte.
De irländska garantierna ska nämligen inte införas omedelbart ,utan först när fördraget ända anpassas i samband med Kroatiens inträde nästa år.
Det betyder att kravet på ett socialt protokoll och arbetstagarnas rättigheter bör bli en fråga inför Europavalet i juni. Väljarna bör därför a reda på vad politikerna tycker i frågan.
Tommy Svensson skrev

Tillbaka till 50-talet med Tjeckien?

Bryssel, onsdag
Jag lyssnade på ordförandelandet Tjeckiens arbetsmarknadsminister, miljöpartisten Petr Necas, i går. Han berättade för EU-parlamentets sysselsättningsutskott vad han vill satsa på under ordförandeskapet.
Att se till att de vackra orden om fri rörlighet blir verklighet för alla medborgare, tycker jag är en bra prioritering. Fortfarande finns regler som stänger ute medborgare från Tjeckien och de andra (relativt) nya medlemmarna från arbetsmarknaden. Naturligt att de driver den frågan.
Mer förvånande är att han ägnade en stor del åt sitt tal åt familjepolitiken. Han berättade att Tjeckien vill lyfta fram värdet av att vara hemma med sina barn.
EU har annars  rätt så ambitiösa mål när det gäller daghem. 'Syftet är förstås att underlätta för kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden. Problemet är  att det föds för få barn i Europa - därför att kvinnor tvingas välja mellan familj och jobb.
Men nu vill Tjeckien se över dessa mål. Det har varit för mycket prat om jämställdhet och jobb, enligt ministern. Nu ska familjen lyftas fram (fast han menade hemmafrun).
Tillbaka till 50-talet tycks vara det tjeckiska ordförandeskapets paroll. Kd:s Göran Hägglund har fått en ny vän i EU.
Tommy Svensson skrev

Kan EU skratta åt sig självt?

Ordförandelandet Tjeckien fortsätter att på olika sätt vara EU:s gossen Ruda. Flera medlemsländer är upprörda över det konstverk som nu pryder ministerrådets byggnad. Den tjeckiske konstnären David Cerny har i satiriska bilder och installationer försökt att spegla de 27 medlemsländerna.
Bulgarerna tycker dock inte att det är kul att symboliseras av en gammal toalett. Holländarna håller sig för skratt när deras land vimlar av minareter och fransmännen gillar inte att ett enda ord - "strejk" -  täcker hela deras kartbild.
Sverige kommer lindrigt undan. Vi visas upp som ett Ikea-paket med en bit av ett Jas-plan. I alla fall den ena produkten är ju en exportframgång.
Den tjeckiska regeringen har bett de sårade om ursäkt. Konstnären har å sin sida bett sin regering om ursäkt. Han har nämnligen ljugit. Han sa att 27 olika konstnärer skulle delta, men fejkade namnen på de 26 utöver honom själv. Kanske fick han arvode för 27 fast han gjorde jobbet själv...
Lite kul är det allt.
Tommy Svensson


Nya turer i belgisk regeringscirkus

I julklapp fick Belgien en ny regering... igen.

Yves Leterme fick gå efter finanskrisen och till slut hittade kungen Herman Van Rompuy (61 år), fd talman som accepterade motvilligt.

Hur var det den långvariga regeringskrisen började?

I juni 2007 hade Belgien nationellt val. Det flamländska kristdemokratiska partiet CD&V vann blev det största partiet. Efter många turer blev deras förste man Yves Leterme premiärminister - men först vid påsken 2008.

Det gick väl sådär, men sen kom finanskrisen i september 2008. Stora banker som Fortis och Dexia behövde all hjälp de kunde få. Belgiska staten nationaliserade båda dessa banker, sålde Dexia ganska snabbt och vill gärna sälja Fortis också.

Många aktieägare är emot denna försäljning och har gått till domstolen för att sätta stopp för processen.

Några dagar före jul uppstod plötsligt en riktig "Fortis-gate". Premiärministerns medarbetare har tydligen haft kontakt med de domare som ska besluta i försäljningen av Fortis till BNP Paribas. Tydligen har de försökt att få domarna att besluta så som de vill...

Premiärminister Yvers Leterme och justitieminister Jo Vandeurzen avgick.

I Belgien har kungen lite politisk makt kvar, så han fick lösa problemet dagarna före julafton.

Till slut tog han kontakt med Herman Van Rompuy som insåg att han nog bara måste rädda landet. Han har varit ordförande i Belgiens andra kammare (sedan sommaren 2007), och hade nog tänkt sig det som sista jobbet före pensionen.

Nu får vi se hur länge han står ut. Den nya regeringen innehåller samma partier som den förra.

Flera pratar högt om att även ha nationellt nyval i juni när belgarna ändå samlas till röstlokalerna för EU och regionalt val. Fortsättning följer...


Jonna Jaakke, statsvetare och besöksansvarig på Brysselkontoret.


Högerkrokar från EU-presidenten

Klimathotet är en bluff och bort med alla lagar och regler som skyddar arbetstagare. Tjeckiens reaktionäre president Vaclav Klaus lever upp till sitt rykte som notorisk EU-fiende i en artikel i dagens Financial Times.
Därmed spär han ytterligare på oron om det tjeckiska ordförandeskapet det kommande halvåret. Läs den kontroverisella artikeln http://www.ft.com/cms/s/0/c253e924-dc20-11dd-b07e-000077b07658.html
Tjeckierna har redan fått kritik för sitt sätt att agera under Israels attack mot Gaza och gaskonflikten mellan Ukraina och Ryssland. Den första tjeckiska kommentaren försvarade Israel och gaskonflikten sade man inte berörde EU - trots att medlemsländer i östra Europa drabbas hårt i vinterkylan.
Tjeckien har tagit "Ett Europa utan barriärer" som motto för sitt ordförandeskap. Men som så många gånger tidigare visar det sig att ordförandeland i EU får gripa sin an kriser snarare än att följa sina fint uttänkta program. Sverige som tar över i sommar får ta varning.
Tommy Svensson skrev

RSS 2.0