Delors och Wallström vill ändra utstationeringsdirektivet

Jacues Delors, den legendariske ordföranden i kommissionen mellan 1985 och 1995,  talade på Europafackets mellanårskonferens i Paris i veckan.

Delors delade mycket av den kritik som bland annat facket riktat mot den nuvarande kommissionen för att den inte värnat den sociala delen av EU-samarbetet, utan mest satsat på avregleringar och liberaliseringar.

Han  sa  att det sociala Europa håller på att glömmas bort. Detta trots att det är hela tjugo år sedan den första sociala stadgan om löntagarnas rättigheter antags inom EU, på hans initiativ.

Men Delors blickande inte tillbaka, han gick rakt på sak. Om en av Europavalets hetast frågor - det så kallade utstationeringsdirektivet - sa han att det misstolkats av EG-domstolen och att det var alldeles klart att det inte skulle inskränka de fackliga rättigheterna.

Han borde veta, för det var under hans tid som kommissionsordförande som direktivet utarbetades.
Även kommissionär Margot Wallström har tagit bladet från munnen och ställer sig bakom kravet på en revidering av det omstridda direktivet.
"Jag stöder dessa krav. Det är en perfekt politisk fråga, både för valet till Europaparlamentet och i valet av nästa kommission", skriver hon i sin blogg.
Trycket ökar.
Tommy Svensson


Så röstade partierna i fackliga frågor

Bryssel,
I förra veckan stängde Europaparlamentet för den här mandatperioden. Ett nytt parlament ska väljas och valrörelsen har kommit igång. Äntilgen är det rejäl bevakning i radio, tv och i tidningar, för att inte tala om på hemsidor och blogg.
Ett problem är att det varit så lite information om EU och EU-parlamentet under de gångna åren. Det gör det svårt för väljarna att ta ställning till alla förslag och anklagelser som partierna nu överöser varandra med.
För den som vill veta vad partierna tagit för ställning i ett antal för facket viktiga frågor finns intressant läsning i majnumret av Dagens Arbete. Läs artikeln här  och sammanställningen här  om hur partierna röstade  om europeiska företagsråd, arbetstidsdirektivet (jourtider och opt-put), de viktigaste omröstningarna  om tjänstedirektivet och om emanningsdirektivet.
Tommy Svensson
PS. Vill du veta mer om vad partierna tycker kan du läsa deras svar på Brysselkontorets enkät under vinjetten Europavalet 2009 i menyraden. Se även vår sammanfattning i nyhetsartikeln.

Ingen pappaledighet denna gång

Bryssel, torsdag
Telekompaketet var den stora frågan under EU-parlamentets sista session ( se nyhetsartikel här intill). I skymundan skulle parlamentet ha tagit ett viktigt principiellt beslut om föräldraledighet, men ärendet skickades tillbaka till utskottet. Nu får vi se om det svenska ordförandeskapet orkar ta tag i frågan.
Kommissionens förslag handlar egentligen om ökat skydd i arbetslivet för kvinnor som är gravida eller ammar, till exempel att de inte ska behöva utföra vissa arbetsuppgifter, inte diskrimineras eller rent av förlora jobbot för att de är med barn. Förslaget är viktigt särskilt i länder som har dåligt skydd i dessa avseenden.
Den andra delen av förslaget handlade om att förlänga mödraledigheten från 14 till 18 veckor. Inte särskilt mycket kan tyckas, men kontroversiellt i flera medlemsländer, till exempel Tyskland, Polen och Storbritannien.
Det ansvariga utskottet ville dock gå längre - 20 veckor och två obligatoriska veckor för pappan. Dessutom var rätten till ledighet så formulerad att den även kunde tas ut av en partner i ett lesbiskt förhållande.
Sammantaget blev detta tydligen för mycket för parlamentet. Officiellt skylldes på att omröstningen skulle bli för krånglig med 89 tilläggsförslag, men i verkligheten var nog många politiker nöjda med att inte behöva ta i den heta frågan så här nära Europavalet.
Jag får väl citera krönikören Dominika Pszezolokowska i euobserver.com " Sorry dads, sorry kids, sorry moms".
Tommy Svensson

Barroso teg om utstationeringsdirektivet

Strasbourg, tisdag
Olle Schmidt (FP) ställde i dagens debatt om det kommande toppmötet i juni en rak fråga till kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Han ville ha besked om att Barroso står fast vid att utstationeringsdirektivet inte bör ändras.
Bakgrunden är att den socialistiska gruppen ställer detta som krav för att stödja en ny kommissionsordförande. Själv tycker Schmidt att det är ett löjligt krav och han ville väl ha medhåll av Barroso.
Denne smet emellertid undan och vägrade svara på frågan. Varför? Tja, han börjar kanske känna det politiska trycket - och omvald vill han ju bli.
För övrigt var många parlamentsledamöter mycket kritiska till att torsdagens så kallade jobbtoppmöte i Prag nedgraderats till ett möte med nuvarande och kommande ordförandeländer. "En fars", sa Gabriele Zimmer (de gröna). "Visar att man inte tar arbetslösheten på allvar", sa Jan Andersson (S) som för övrigt gör sina sista dagar i parlamentet.
Tommy Svensson

Ny facklig seger i EU-parlamentet

Strasbourg, tisdag

 Europaparlamentet beslöt i dag att avvisa kommissionens förslag om att yrkeschaufförer som är egenföretagare inte ska omfattas av EU:s regler om exempelvis maximala körtider.

Enligt det nu gällande direktivet har egenföretagarna stått utanför, men det gällde bara till den 23 mars i år. Sedan dess gäller direktivet även dem.

Kommissionen ville att de även i fortsättningen skulle undantas, men förlorade i en omröstning i parlamentets sysselsättningsutskott tidigare i år.

Inför omröstningen i parlamentet tydde det mesta på att kommissionen skulle få sin vilja igenom. I gårdagens debatt motiverade kommissionen sitt förslag med att det numera finns så bra tekniska hjälpmedel för att kontrollera körtiderna, att någon ändring inte behöver ske. Flera parlamentsledamöter höll med, medan socialister, gröna och vänster ville säga nej.

I voteringen segrade emellertid utskottets linje som också kraftigt stötts av de fackliga organisationerna, inte minst den europeiska transportarbetarfederationen.

Ännu en klar facklig framgång i Europaparlamentet, således. 

Sista ordet är dock inte sagt. Nu går frågan tillbaka till arbetsmarknadsutskottet och sedan ska ministerrådet - under det svenska ordförandeskapet (!) - säga sitt.

Tommy Svensson


Alla skyllde på alla i EU-parlamentet

Strasbourg, tisdag
I går kväll debatterade Europaparlamentet de strandade förhandlingarna om arbetstider. Alla skyllde misslyckandet på varandra. Ministerrådets representant, den tjeckiske arbetsmarknadsministern Sedlacek sa att EU-parlamentarikerna var omedgörliga. Ledamöterna i parlamentets arbetsgrupp sa att det var ministerrådet som inte ville ge med sig. Och kommissionens företrädare, Vladimir Spidla, tyckte förstås att kommissionen gjort allt för att nå en uppgörelse - fast i verklighetens spelade man på ministerrådets sida.
Jan Andersson (S) konstaterade dock att det finns en stor majoritet både i parlamentet och bland regeringarna som vill ha en förändring och ta bort den märkliga rätten att strunta i grundregeln om arbetstiden - så kallad opt-out. För eller senare bör denna majoritet få bestämma, inte den blockerande minoriteten med Storbritannien i spetsen.
Sanningen är väl att det var för nära Europavalet för att den riktiga kompromissviljan skulle finnas där.
Tommy Svensson

RSS 2.0