Nervöst inför ordförandeskapet?

Bryssel, torsdag
På kort tid har två personer på nyckelposter inför nästa års ordförandeskap i EU lämnat sina uppdrag. Snabbt och utan förklaring.
Först slutade statsministerns utrikespolitiska rådgivare Nicola Clase. Nyligen fick även europaminister Cecilia Malmströms statssekreterare Håkan Jonsson gå.
Anmärkningsvärt med tanke på att det närmast råder förbud mot att sluta för alla som ska arbeta med ordförandeskapet.
Jag kommer att tänka på ett samtal jag hade i somras med en senior svensk diplamat här i Bryssel. Det stora problemet är att det inte går att få besked från Stockholm, sa diplomaten. Ingen vågar fatta beslut, man slussas bara runt.
Antingen har regeringen insett problemet - eller också är det ännu skakigare nu.
Tommy Svensson skrev

Läs vad insiksfulla Annika Ström Melin skriver i sin blogg
http://www.annikastrommelin.se/?s=inlagg&id=172

Facket på marsch - i december

Bryssel, torsdag
Drog på mig en förkylning i Strasbourg i förra veckan, men är på benen igen. Strasbourg är en vacket stad, men det kan bli rätt kallt under under hösten, och särskilt under vintermånaderna. Staden är också känd för sin fina julmarknad.
Europafacket struntar i både kyla och jul. Den 16 december ska man ordna en europafacklig demonstration där.
Temat (lite klumpigt på svenska) är " Kämpa mot krisen - proritera jobb, löner och löntagarnas rättigheter".
Det hela äger rum under den session då parlamentet ska rösta om arbetstidsdirektivet - ett förslag som facket är starkt emot.
Minst tio tusen demonstranter räknar man med. Inte dåligt, om det slår in.
Tommy Svensson skrev

2-0 till sociala Europa

Strasbourg, onsdag
Inom en timme fattade Europaparlamentet två viktiga beslut för facket och för det sociala Europa.
Bemanningsanställda blir nu likställda med övriga anställda. En fråga som länge blockerats i ministerrådet har efter många år fått sin lösning. (Se tidigare bloggnotis och artikel på hemsidan.)
Strax efteråt antog parlamentet med 474 röster för, 106 emot och 93 nedlagda Jan Anderssons rapport om utmaningar för kollektivavtalen i Europa (Lavalrapporten).
- Det blev 2-0 för det sociala Europa, kommenterade den brittiske labourledamoten och talespersonen i sysselsättningsfrågor för socialistgruppen Stephen Hughes.
Jan Andersson sa på presskonferensen att det var viktigt med en bred majoritet för att förmå kommissionen att agera i frågan. Främst gäller det att bryta motståndet mot en revidering av utstationeringsdirektivet.
- Vi vill ha likabehandling på arbetsmarknaden, sa han. Det är en europeisk fråga.
Beslutet är en framgång för Europafackets krav på en översyn av utstationeringsdirektivet, även om det är försiktigt uttryckt, samt att balansen mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter ska återställas.
-Det här visar att det går att nå framsteg i sociala frågor. Ett viktigt besked till väljarna och inte minst till facket, sa Stephen Hughes.
PS. Europafackets generalsekreterare John Monks brukar tala om att det efter de fyra senaste domarna i EG-domstolen står 0-4 för facket. Nu är det åtminstone reducerat till 2-4.

Anderssons Lavalrapport antagen

Strasbourg, onsdag
En glad Jan Andersson gratuleras sedan Europaparlamentet just antaget hans Lavalrapport. Nu blir det presskonferens. Jag återkommer efter den.

Långbänk blev snabbspår

Strasbourg, onsdag
Nyss röstade Europaparlamentet för direktivet som ger anställda i bemanningsföretag samma skydd som andra anställda. Frågan har stått på EU:s dagordning sedan början av 1980-talet. Tala om långbänk.
Frågan har blockerats av Storbritannien under alla år - efter koandel med Tyskland. I våras gjorde dock den brittiska regeringen och arbetsmarknadens parter upp om egna regler för bemanningsföretagen.
Därmed öppnades en möjlighet för en lösning även inom EU. Något som Europafacket kämpat för länge.
Men - i  ministerrådet kopplades frågan ihop förslaget till nya arbetstidsregler, något som var helt oacceptabelt för facket. Den taktiken slog dock tillbaka. I och med att parlamentet antog förslaget utan ändringar är frågan redan i hamn. Och kopplingen till arbetstiderna är bruten - en taktisk framgång för facket och Europaparlamentet.
Tommy Svensson skrev

Snabb Cederschiöld

Strasbourg, onsdag
Viktigt i politiken är att vara snabbt ute. Du får ett informationsförsprång. Den moderata europaparlamentarikern Charlotte Cederschiöld hade dock lite för bråttom i går när hon redan före den tänkta omröstningen om Jan Anderssons Lavalrapport sände ut sitt pressmeddelande. Pinsamt, eftersom röstningen sköts upp till i dag (onsdag).
 


Lavalrapport avgörs snart

Strasbourg, tisdag
EU-ordförande Nicolas Sarkozy drar kraftigt över tiden, men snart röstar Europaparlamentet om socialdemokraten Jan Anderssons Lavalrapport.

Jan Andersson sa i sitt tal nyss vill att de EU-regler som bestämmer villkoren för dem som tillfällgt arbetar i ett annat land (utstationeringsdirektivet) ska delvis göras om. Det är försiktigt förmulerat i kompromissen - "inte utesluta en översyn" - för att om möjligt få stöd av en bred majoritet.

I rapporten sägs också att det ska framgå i EU:s primärrätt (fördrag) att de fackliga rättigheterna inte är underställda de ekonomiska friheterna.
I båda fallen vill flera talare från vänstern och från de gröna vara tydligare. Jag vet dock att Europafacket är nöjt med kompromissen. Den betyder ett stort seg framåt för fackets krav. Hellre kompromissen än ett radikalare förslag som faller i omröstningen.

Anderssons rapport fick starkt stöd i sysselsättningsutskottet, där han själv är ordförande. Men det är ändå ovisst hur det går i omröstningen som snart följer.
Nej, så blir det inte. För en stund sedan kom beskedet att omröstningen dröjer till i morgon. Jag återkommer förstås då.
Tommy Svensson skrev


Engagerad Sarkozy i EU-parlamentet

Strasbourg, tisdag
- Uppgiften nu är att göra om kapitalismen. Inga banker som staten köpt in sig i ska verka i skatteparadis. Inga handlare ska lockas till farliga spekulationer.
 Nej, det är ingen socialist som säger det utan den franske högerpresidenten och EU:s nuvarande ordförande Nicolas Sarkozy. Han talar just nu i Europaparlamentet och får både skratt och applåder.
Onekligen gör han ett starkt intryck. Kanske ska vi vara glada för att det just är han som råkar vara EU:s ordförande under den här krishösten. Det finns ju värre alternativ...
Sarkozy skulle redogöra för EU:s toppmöte i förra veckan, men han sa sig i början vilja tala fritt som man bör i parlamentet. Hans tal sträcker sig över sommarens kris i Georgien till den senaste månadens finanskris.
Fast toppmötet sa nej till industristöd i krisens spår, upprepar Sarkozy sitt krav på sådant. Särskilt nämnde han bilindustrin.
- Vi ska inte vara naiva. Nu när den amrerikanska regeringen bestämt om ett stort stödpaket till sin bilindustri, måste vi svara.

Han påpekar att häften av de nytillverkade bilarna i Frankrika är miljöbilar. I det läget kan vi inte tillåta att konkurensen snedvrids när andra regioner inför stöd till sin bilindustri.

-Vi ska kunna bygga flygplan, tåg och bilar i Europa, säger den franske presidenten i ett starkt försvar för den europeiska industrin.
Han försvarar samtidigt EU:s klimatpaketet och säger att om Europa i finanskrisens spår drar ner på sina ambitioner skadas hela det internationella miljöarbetet.

Både somarens utrikespolitiska kris och finanskrsen visar att EU måste förändra sina institutioner. Han säger att det roterande ordförandeskapet varje sjätte månad inte längre håller måttet.
Han skulle nog gärna vilja hålla i rodret hela tiden...


Jakt på plåster i Europaparlamentet

Träffade Jan Anderssons assistent Johan Danielsson när jag sent i går kväll kom till parlamentet. I dag (tisdag) är ju den stora dagen - debatt och beslut om Anderssons Lavalrapport.
Johan var lte nervös, men trodde han hade läget under kontroll. Det ser ut som om rapporten antas.
Värre var det med Jan Anderssons byxor. De hade spruckit och Johan var på förtvivlad jakt efter plåster (!) för att nödtorftigt lappa ihop dem innan kvällens möte i sysselsättningsutskottet där Jan är ordförande.
Jag vet inte hur det gick, men ordförande Andersson var i alla fall på plats. Kanske hittade han nål och tråd.


Inga "Fat Cats" i facket

Skrev i det förra inlägget om förslaget att fackliga ledamöter i de europeiska företagens styrelser ( så kallade SE-bolag)ska lämna ifrån sig en del av sina arvoden (över drygt 30 000 kronor per år) till en gemensam fond. Nu har Europafackets styrelse just fattat det beslutet.
Frågan har blivit aktuell eftersom en del fackliga företrädare, främst i kontinentala länder som Tyskland, kan tjäna hisnande summor på dessa uppdrag. Det har förstås upprört många.
Europafackets generalsekreterare John Monks har talat om att det inte ska finnas några "Fat Cats" inom facket.
Beslutet fattades under stor enighet, även om det finns en del frågetecken. Rent juridiskt är det svårt att bestämma över arvodena, ytterst kan ledamöten göra som den vill. Men bara de som är villiga att ingå i fondsystemet ska stödjas i val till företagsstyrelser. Diskussion var det även om hur mycket av pengarna som ska gå till de nationella facket och hur mycket som skulle gå till den europeiska fonden. Nu blev det 50-50, även om svenska fack ville att två tredjedelar skulle stanna inom de nationella facken.
Tommy Svensson skrev

Triss i toppmöten

Det är bråda dagar i det fortfarande sommarljumma Bryssel. Onsdag och torsdag samlas stats- och regeringscheferna till toppmöte. Finanskrisen står överst på dagordningen, även om börsrasen har ersatts av rally på sina håll.
Före detta möte hålls det så kallade sociala toppmötet. Kommissionen, ordförandeskapstrojkan ( Frankrike, Tjeckien och Sverige) träffar arbetsmarknadens parter. På det mötet deltar de tre svenska fackordförandena Anna Ekström, Saco, Sture Nordh, TCO, och Wanja Lundby-Wedin, LO, som även är Europafackets ordförande.
Det blir ännu en chans för de svenska facken att föra fram sina synpunkter till den högsta EU-ledningen, bland annat kravet på ett socialt protokoll i fördraget. Wanja Lundby-Wedin mötte ju så sent som i september den franske presidenten och EU-ordföranden Nicolas Sarkozy och talade bland annat om Laval.
Onsdag-torsdag pågår även Europafackets styrelsemöte. Det samlar flera hundra fackliga företrädare från praktiskt taget hela Europa och kan väl kallas fackligt EU-toppmöte. Finanskrisen dominerar dagordningen även där. Andra ämnen är direktivet om företagsråd, Europafackets frågor inför Europavalet nästa år och kommissionens sociala paket.
En intern facklig fråga gäller de fackliga styrelelseledamöternas arvoden. Ett förslag är att arvode över en viss nivå ( drygt 30 000 om året) ska lämnas till en fond för utbildning med mera. Vi får se vad styrelsen säger.
Tommy Svensson skrev

Kommissionen skjuter Lavalfrågan ifrån sig

På torsdagen höll EU-kommissionen sitt stora så kallade Forum om löntagarnas rättigheter och de ekonomiska friheterna, dvs Laval med flera domar som gått facket emot. 
Kommissionären Vladimir Spidla talar om betydelsen av den sociala dimensionen, men vill inte göra någonting. Ingen revidering av utstationeringsdirektvet. Han skjuter frågan till parterna, facket och arbetsgivarna. Därmed tvår han sina händer. Har EU någonsin haft en mer passiv och oengagerad arbetsmarknadskommissionär?
Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin beklagar domarna, men vill inte heller göra något inom EU. Vi ska knäcka våra egna nötter, sa han och hänvisade till den svenska utredningen.
Han fick hård om än indirekt kritik av LO:s och Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin som talade om "politiker som beklagar domarna, men inte vågar göra något".
Som så ofta står fackets hopp till Europaparlamentet. 21-22 oktober behandlas Jan Anderssons Lavalrapport och om parlamentet ställer sig bakom den kompromiss som utarbetats blir det i alla fall en opinionsyttring till stöd för de fackliga kraven.
Men vänta ingenting av den nuvarande EU-kommissionen eller av de kommande tjeckiska och svenska ordförandeskapen.
Tommy Svensson skrev

s mot m i EU-parlamentet

Jag träffade den moderata europaparlamentarikern Charlotte Cederschiöld på lobbyfirman JKL:s mingel i går. Hon var inte nöjd med den kompomiss som hennes grupp EPP gått med på om Jan Anderssons Laval-rapport. Utskottet antog ju rapporten med 38-0. Hon var ändå inte säker på att kompromissen håller.
Det blir nog strid inom EPP-gruppen inför behandlingen i plenumet  den 21 oktober, trodde hon.
I alla fall lär det bli hårda tag mellan moderater och socialdemokrater i den debatten. Kanske en förövning till nästa års Europaval.
Hedergästen på JKL-minglet missade jag dock, vår förre statsminister Göran Persson som numera jobbar åt lobbyfirman. Han var bara där en kort stund.
Är det inte kul i Bryssel utan de politiska kompisarna på toppmötena?
Tommy Svensson skrev


RSS 2.0