Nytt forskningsavtal mellan Brysselkontoret och SALTSA

Under många år bedrev LO,TCO, Saco och dåvarande Arbetslivsinstututet ett mycket uppskattat forskningssamarbete (SALTSA) om europeisk arbetsmarknad. Efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet 2006 flyttades forskningsprogrammet till Uppsala universitet, men med mycket begränsade resurser.  Många i den europeiska forskningsvärlden var förvånade över hanteringen av det framgångsrika projektet.
Nu ska emellertid SALTSA få en nystart. Fackliga Brysselkontoret har slutit ett samarbetsavtal med SALTSA om ett projekt som ska pågå mellan den 1 september i år och den sista mars 2011. Det handlar om att följa upp EU:s framtidsprogram EU2020 och särskilt den sociala dimensionen. Flera seminarier kommer att anordnas i både Bryssel och Sverige.
Läs mer om SALTSA på : www.ekhist.uu.se/Saltsa/Saltsa.htmProfessor Lars Magnusson, SALTSA och Uppsala universitet och Brysselkontorets chef Tommy Svensson undertecknar det nya samarbetsavtal.
Foto: Loa Brynjulfsdottir

RSS 2.0