Gör Bildt till utvidgningskommissionär

Bryssel, torsdag
Utrikesminister Carl Bildt var hedersgäst ("keynote speaker") när tankesmedjan EPC, European Policy Center, hade sin årliga konferens om tillståndet i unionen. Bildt ägnade sig dock mer om läget i länderna utanför EU än i de inom. Han talade sig varm för att EU ska ta emot länderna på Balkan - och Island, förstås, om det landet ansöker om medlemskap. Han berörde de viktiga relationerna såväl norrut som söderut och österut.
Det är bra med klarspråk om att EU faktiskt i sitt fördrag förpliktar sig att ta emot alla demokratieri Europa som uppfyller kraven på medlemskap. Så många andra politiker utnyttjar den  "utvidgningströtthet" som påstås råda i tvivelaktiga syften.
Dessutom märktes att Bildts litet torra ironi går hem hos Brysseletablissemanget. Kvällen stärkte mig i övertygelsen om att Carl Bildt bör bli näste svenska kommissionär och få ansvar för den fortsatta utvidgningen.
Det vore bra för både EU och Sverige.
Tommy Svensson
PS. Nu tar jag semester både från jobb och blogg i en vecka.

Pappaledighet införs i EU

Bryssel, torsdag,

Idag presenterar Europafacket, de europeiska arbetsgivarna och EU-kommissionen det nya avtalet om föräldraledighet. Det är en ny version av avtalet från 1995. Läs Europafackets kommentar här.

Rätten till (obetald) ledighet utökas från tre till fyra månader. En av dessa månader ska inte kunna överföras mellan föräldrarna, dvs i praktiken en pappamånad.
Vidare stärks bestämmelserna om att nyblivna föräldrar inte ska diskrimineras på arbetet i olika avseenden.

(Obs förväxla inte med det under våren diskuterade direktivet om skydd av gravida och ammande kvinnor, mammaledighetsdirektivet.)

Avtalet är ett exempel på hur överenskommelser mellan parterna blir direktiv/lag i EU. Det krävs dock att ministerrådet (med kvalificerad majoritet) godkänner det. Däremot blandas inte Europaparlamentet in. Parterna anses i dessa fall representera medborgarna.
Det betyder inte mycket för svenska föräldrar, men i många medlemsländer är det en rejäl förbättring. Små steg, men dock.
Tommy Svensson


Darrigt inför toppmötet

Bryssel måndag,

På torsdag och fredag är det toppmöte i Bryssel. Två snackisar är hur man ska göra med de irländska garantierna och med valet av ny kommissionsordförande. Här är det senaste:
1. Förhandlingarna med Irland om garantierna för en andra folkomröstning var varit segdragna och har väckt irritation bland medlemsländerna. Först i morgon  väntas EU-ambassadörerna slutförhandla frågan.

Oenigheten handlar främst om vilken form garantierna ska ges. Antingen som ett protokoll som läggs till fördraget , och som blir legalt vid fördragsrevisionen i samband med nästa utvidgning, eller ett "politiskt beslut".

Kontroversen gäller även den begärda formuleringen om arbetstagarnas rättigheter. Sverige, Storbritanninen med flera har tryckt på för att denna inte får innebära några nya åtaganden (dvs inte formuleras så att arbetstagarnas rättigheter ska gå före den fria rörligheten). Dessutom lovade man bara att "fästa stor vikt" vid frågan när man tog beslutet i december  i förra året.- dvs bara luft.

2. Sannolikt kommer toppmötet att ge kommissionsordförande José Manuel Barroso klartecken för en andra mandatperiod. Men endast i form av ett politiskt beslut. Den definitiva utnämningen kommer i höst efter den irländska folkomröstningen. Det är i så fall ett bakslag för inkomande EU-ordföranden statsminister Fredrik Reinfeldt som vid sitt besök i Bryssel i förra veckan sa att det var nödvändigt att Barrosos skulle utses formellt vid mötet i veckan.

3. För övrigt kommer Socialistgruppen, som minskade kraftigt i Europavalet, att byta namn till " Alliansen av socialister och demokrater för Europa" (ASDE). Detta för att kunna ta med det italienska demokratiska partiet och öka sin andel från 161 till 182 mandat. Vad man inte vinner i val får man fixa till i korridorerna.

Tommy Svensson


Anta utmaningen - Sveriges ordförandeslogan

Bryssel, fredag
"Taking on the challenge" (anta utmaningen) är Sveriges slogan för de kommande sex månadernas ordförandeskap i EU.
Det berättade statsminister Fredrik Reinfeldt  när han i tisdags var i Bryssel på en snabb visit. På tankesmedjan CEPS redovisade han de svenska prioriteringarna: Klimatfrågan, den ekonomiska krisen, Östersjöstrategin, nytt program för asyl, migration mm,
Mest uppmärksammat blev dock att han krävde att toppmötet nästa vecka formellt och slutligt ska föreslå omval av kommissionspresidenten José Manuel Barroso. Därmed kom han på kollissionskurs med Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Båda vill ha Barroso, men vill avvakta med det definitiva beslutet. Fredrik Reinfledt gav även indirekt en känga åt den förra socialdemokratiska regeringen. I sitt tal påpekade han att detta ordförandeskap kommer att bli ovanligt för att vara svenskt - eftersom den nuvarande regeringen (till skillnad mot den förra) är positiv till och bejakar EU-samarbetet.
I morse hörde jag vår EU-ambassadör Christian Danielsson på ett fullsatt möte hos en annan tankesmedja, EPC. Som den erfarna diplomat han är gav han ett säkert intryck och av diskussionen att döma finns stora förväntningar på Sverige. Värre än det sönderfallande tjeckiska ordförandeskapet kan det knappast bli.
Gemensamt för Tjeckien och Sverige är dock ointresset för sociala frågor. De lyste helt med sin frånvaro i både Reinfeldts och Danielssons presentationer. Den utmaningen vill man tydligen inte anta.
Tommy Svensson

Större splittring i nya EU-parlamentet

Den konservativa EPP-gruppen behåller sin ställning som Europaparlamentets största grupp efter helgens val till Europaparlamentet. Den socialdemokratiska gruppen går ordentligt tillbaka, men är ändå med stor marginal näst största grupp. Den liberala gruppen, den tredje största, blir nog i många fall tungan på vågen i omröstningarna.
Det enda parti som gick  tydligt framåt är de gröna.
Avgörande för fackets möjligheter till inflytande i parlamentet är om den hyfsat progressiva majoriteten som rått i arbetsmarknadspolitiska frågor ska bestå. Viktigt roll spelar här de tyska kristdemokraterna och mycket hänger på vilka kandidater som blev invalda från det partiet.
Högerextrema grupper hade stora framgångar i många länder, men de kommer knappast att få något inflytande i det nyvalda parlamentet.
Ett mer splittrat parlament med fler ledamöter med högerextrema åsikter får dock svårare att hävda sin auktoritet, särskilt som valdeltagandet sjönk till cirka 43 procent.
Det är inte ett resultat som den europeiska fackföreningsrörelsen har anledning att vara nöjd med. Det kan bli svårare att få gehör i EU under den kommande mandatperioden.
Tommy Svensson


RSS 2.0