Rör inte våra pensionssystem!

Bryssel, onsdag

Rör inte våra pensionssystem!
Det var det tydliga budskapet när parlamentets sysselsättningsutskott bjudit in arbetsmarknadens parter för att diskutera hur vi ska få tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem. Både arbetstagar- och arbetsgivarföreträdare betonade att frågor om såväl pensionsålder som pensionsstorlek ligger utanför EUs kompetensområde och ska beslutas i respektive medlemsland.
Europafackets representant betonade att det först och främst behövs åtgärder för att fler ska orka jobba fram till den lagstadgade pensionsåldern. Det handlar t ex om hur jobben och arbetstiderna utformas. Europafacket är också kritiskt till att ansvaret för att få en bra pension allt mer läggs över på individen.
En talare påminde om att vi inte ska glömma varför de offentliga pensionssystemen en gång kom till; för att vi strävat efter grundläggande skydd och social rättvisa och att konsekvenserna av sämre pensioner blir att fler blir fattigare. Flera framförde en oro för att högre pensionsålder leder till att kostnader i stället överförs till arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsgivarna fick sig en känga för att de inte vill anställa äldre och man efterlyste en förändrad inställning till äldre. En parlamentsledamot hänvisade till en undersökning som visade att 80 procent av arbetsgivarna helst låter bli att anställa den som är över 40 år!
Lise-Lott Hansson


Visst märks Sverige i Bryssel

Bryssel, måndag
Det finns de som är oroliga för att Sverige inte syns och hörs i EU-huvudstaden Bryssel. Det behöver de inte vara. Friskis och Svettis - finns det något svenskare? - växer starkt. 
På lunchpasser som jag just kommit tilbaka från var vi 48 personer i den lilla gymnastikhallen här i Etterbeck. På sommaren gympar flera hundra i parken intill kontoret. Nordic Walk (stavgång) är också på frammarsch.
Det är nog tur det - med tanke på att Belgien har världens godaste pommes frites och den bästa och mesta ölen.
Tommy Svensson

Parlamentet röstade för bättre mamma- och pappaledighet

Bryssel , torsdag
Efter många och långa diskussioner röstade parlamentet igår om förbättring av rätten till mamma- och pappaledighet. Det fanns 128 ändringsförslag till kommissionens förslag. Runt 80 av dessa kom från jämställdhetsutskottet
Utskottets förslag fick – till mångas förvåning – starkt stöd från parlamentet. Beslutet innebär bl a utökning av rätten till mammaledighet från 14 till 20 veckor med full ersättning och rätt till två veckors pappaledighet, också med full ersättning. Parlamentet sa ja till sex veckors obligatorisk mammaledighet direkt efter barnets födelse, ett förslag som förorsakat en del debatt i Sverige och också var anledningen till att jämställdhetsutskottets ordförande Eva-Britt Svensson (V) avstod från att stödja förslaget i sin helhet.  
Parlamentets ställningstagande innebär inte att frågan är avgjord, utan nu ska ärendet hanteras av ministerrådet. Där kommer förslaget att möta motstånd från många regeringar, inte minst med tanke på kostnaderna som följer med rätten till full betalning. En del hävdar att en utökad rätt till ledighet i samband med barns födelse kommer att göra det ännu svårare för unga kvinnor att få jobb. Ett annat argument mot, är att det här är frågor som medlemsländerna själva ska besluta om.
Förespråkare anser å andra sidan att det är viktigt med en starkare minimilagstiftning på EU-nivå för att stärka jämställdheten, underlätta möjligheten att förena familje- och arbetsliv och därmed stimulera barnafödande och tillväxt i hela Europa.  ”Kvinnor ska inte straffas för att de föder barn”, var en återkommande formulering i parlamentets debatt. Man hänvisade också till beräkningar som visar att den ökade kostnaden kommer att täckas med bara en liten ökning av kvinnors  arbetskraftsdeltagande.

Lise-Lott Hansson

 


Ja till förslag om mödraledighet

Bryssel, torsdag
Parlamentet röstade igår ja till förslagen om utökad mamma- (och pappa-) ledighet. Återkommer senare med mer info.
Lise-Lott Hansson

Oklart inför omröstning om mödradirektivet i Europaparlamentet

Strasbourg, tisdag

Idag pågår överläggningar inför morgondagens omröstning om mödradirektivet. Vid en träff med Eva-Britt Svensson, parlamentsledamot för vänsterpartiet och också ordförande för jämställdhetsutskottet, berättade hon att det finns mer än 50 ändringsförslag som parlamentet ska rösta om i morgon. Hon säger att hon med all sannolikhet antingen kommer att lägga ner sin röst eller rösta emot i slutomröstningen.

Hon tror att slutomröstningen kan komma att handla om ett direktivförslag som innebär 18 veckors mammaledighet, varav 6 veckor obligatoriskt för mamman, men att rätten till två veckors pappaledighet faller bort och att ersättningen blir 75-80 procent istället för full betalning som utskottet föreslagit. Hon säger att hon inte kan acceptera obligatoriet för mamman att vara hemma de första sex veckorna, då det inte finns någon motsvarighet för pappan. Det ger signalen att barn är mammans angelägenhet.

De svenska socialdemokratiska parlamentarikerna vill se förslaget i ett vidare perspektiv. Det här innebär i många avseenden en förbättring av det direktiv som redan gäller. Ska vi kunna nå målen om högre arbetskraftsdeltagande, som bl a finns i EU2020, så är det viktigt att förbättra möjligheterna till föräldraledighet. Dessutom finns det i direktivet, som ursprungligen är ett skyddsdirektiv för gravida och ammande mammor, många förslag som innebär påtagliga förbättringar, t ex skrivningar för att förhindra diskriminering i samband med barnafödande.

Men som sagt; diskussioner pågår, partigrupper har möten i kväll och eventuellt kan kompromissförslag fortfarande presenteras. Det blir spännande att följa omröstningen i morgon.

Lise-Lott Hansson


FN-chefen orolig för Europa


Strasbourg, tisdag
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon var orolig för utvecklingen i Europa när han talade i EU-parlamentet i dag. Han varnade för anti-islamism och pläderade för tolerans. Han manade Europa att visa ledarskap i världen och fick stående ovationer från en fullltalig kammare.
Temat för hans tal var solidaritet och han tog upp tre områden: Att bekämpa extrem fattidom i världen, att stoppa klimathotet och att verka för en kärnvapenfri värld.
- En miljard människor går hungriga till sängs varje dag, sade FN-chefen.
Han betonade att vi måste komma bort både från "vår övermilitariserade och vår underutvecklade värld".
Tommy Svensson

Från tågstrejk i Belgien till lamslaget Frankrike

Strasbourg, tisdag

Tågstrejk i Belgien - så det blev bil för mig och Lise-Lott Hansson, som är höstens handläggare på kontoret, till Strasbourg och Europaparlamentet. Och i dag tisdag är Frankrike lamslaget av strejker. Inga tåg eller spårvagnar i Strasbourg. Privatbilister och även taxi har ont om bensin (fast här är det nära till de tyska mackarna).

Men i EU-parlamentet är det som vanligt, lite färre besökare bara. 

Redan i går kväll var det livlig debatt redan om det så kallade mödradirektivet. Detta är snart tjugo år gammalt och EU-kommissionen har föreslagit förbättringar, bland annat att rätten till ledighet ska förlängas från 14 till 18 veckor.

Jämställdhetsutskottet i parlamentet vill dock gå längre – tjugo veckor med full betalning och dessutom två veckor för pappan. För dyrt säger den konservativa delen av parlamentet. 

Omröstningen är på onsdag och utgången oviss. 

Nu ska vi snart gå och träffa vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson som är ordförande i jämställdhetsutskottet. Vi återkommer.

Tommy Svensson


Sverige - en bromskloss i EU?

Bryssel, 
I den svenska valrörelsen var det pinsamt tyst om EU, både från alliansen och från de rödgröna. Regeringspartierna framhöll i alla fall att de var eniga om EU-politiken och att alla hade en positiv grundsyn. Med fortsatt alliansstyre skulle vi tillhöra EU-samarbets kärna.
De rödgröna lade fram ett EU-program som tog upp många av fackföreningsrörelsens hjärtefrågor, men visst fanns tvivel på hur en sådan regering skulle klara EU-frågorna med tanke på främst vänsterpartiets inställning. Risken var att Sverige skulle bli en nej-sägare och bromskloss, menade kritiker.
Märkligt är mot den bakgrunden är att det är just vad Sverige är på väg att bli - med den EU-positiva alliansregeringen. Allt oftare hör jag Sverige kopplas i ihop med det konservativt styrda Storbritannien i gemensamt motstånd mot nya EU-förslag.
Nyligen var jag på en konferens anordad av bland andra den tyska Friedrich Ebert Stiftung. Två gånger nämndes Sverige - i båda fallen som just bromskloss. Den kristdemokratiske (!) ledamotet i Europaparlamentet Elmer Brok beklagade att Sverige tillsammans med Storbritannien stod i främsta ledet för att bekämpa förslaget om en skatt på finansiella transaktioner (Tobin-skatt). En tjänsteman från kommissionen talade vältaligt om behovet en europeisk industripolitik särskilt med tanke på framväxten av gröna jobb, men sade att motståndet även här leddes av Storbritannien och Skandinavien (läs Sverige).
I försöken att få en starkare social dimension på den inre marknaden är det återigen samma länder som sätter sig på tvären, enligt Europafackets generalsekreterare John Monks som har god inblick i maktspelet här i Bryssel. Läs vår nyhetsartikel ( Sverige bromsar stärkta fackliga rättigheter ).
Visst, ekonomiskt ligger Sverige i EU-topp, men inte när det gäller arbetslöshet. Och var det verkligen tänkt att vi skulle bli et nej-sägarland med en alliansregering?

Tommy Svensson

Ny i Bryssel

Sen två veckor tillbaka finns jag på plats som ny handläggare på Brysselkontoret där jag ska vara fram till jul. Ekonom från Lund för länge sen, många år som utredare på Kommunals förbundskontor och därefter på LO. Under några år var jag politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet och kom sedan tillbaka till LO där jag jobbar som politisk sekreterare åt ledningen, framför allt åt LOs ordförande.

Nu har jag fått förmånen att komma hit och under en tid bidra till kontorets arbete med att stödja LO, TCO, Saco och deras förbund i arbetet med att ta tillvara löntagarnas intressen i frågor som kommer upp inom EU. Redan nu ser jag att mina förhoppningar om att lära nytt och knyta nya kontakter kommer att bli verklighet.

Jag trodde att jag visste en hel del om vad som händer i Bryssel, men det är en helt annan sak att få vara på plats; att få sitta och lyssna på en utfrågning i parlamentets jämställdhetsutskott om hur fattigdom drabbar kvinnor i EU eller att få lyssna på debatten som parlamentets sysselsättningsutskott ordnat tillsammans med jämställdhetsutskottet om förslaget om mamma- och pappaledighet med full betalning i 20 respektive 2 veckor. Och att sen få höra en av Sveriges socialdemokratiska Europaparlamentariker, Olle Ludvigsson, berätta om hur det är att vara en av dem som är med och fattar besluten och, inte minst viktigt, beskriva hur han faktiskt påverkar besluten som fattas.

Man inser snabbt hur olika vi har det i EUs medlemsländer. Nu vet jag t ex att fattigdomsgränsen (60 % av medelinkomsten) skiljer sig så starkt att den för Luxemburg ligger på 1 641 euro, Tyskland 983 och Bulgarien så lågt som 123 euro per månad. Inte konstigt att det med så skilda förutsättningar ibland är svårt att komma överens! Jag vet nu också att det bara är Estland och Polen som uppfyller det som EU-kommissionen vill ha som miniminivå för mammaledighet. I Sverige har vi ju visserligen lång tid, men inte ersättning helt i nivå med lönen.

Den starkaste upplevelsen hittills var ändå den stora fackliga demonstrationen mot nedskäringar och för jobb och tillväxt förra onsdagen. Att få gå med kanske 100 000 människor från EUs olika medlemsländer, förbi bankpalats och EU-institutioner till ackompanjemang av visselpipor, musik, slagord och smällare som tydligt visar löntagarnas missnöje med att vara de som får ta de hårdaste smällarna i finanskrisens kölvatten; det var mäktigt.

Lise-Lott Hansson
RSS 2.0